Aku grodi

Aku grodi 150 150 TENAPORS

Aku grodi

Atbilstoši Latvijas būvnormatīvam inženiertīklu revīzijas un cita veidu aku un cauruļvadu izbūve ir jāparedz tādā dziļumā, kurš garantē to neaizsalšanu ziemas periodā. Inženiertīkli visbiežāk tiek iebūvēti zemāk par zemes sasalšanas dziļumu garantējot to noturību pret salu un līdz ar to papildus grodu siltumizolācija nav nepieciešama. Taču ir iespējama situācija, ka ievērojot izbūves tehnoloģiju strikti paaugstinās kopējās sistēmas izbūves dziļums tādā veidā ievērojami palielinot investīciju sistēmu. Šāda problēmsituācija visaktuālākā ir pašteces kanalizācijas sistēmās, kur ir strikti jāievēro projektējamais slīpums. Daudzās Latvijas vietās ir paaugstināts gruntsūdens līmenis, kas var traucēt inženiertehnisko sistēmu izbūvei nepieciešamajā dziļumā. Cauruļvadiem un aku grodiem uzstādot papildus siltumizolāciju var krasi samazināt to iebūves dziļumu un izvairīties no nevēlami sarežģītas būvniecības zem gruntsūdeņu līmeņa atzīmes.

  • SIA TENAPORS piedāvātās siltumizolācijas čaulas iespējams izgatavot dažādos izmēros ( un arī formās), atkarībā no to pielietojuma. Siltināšanas sistēma sastāv no segmenta veida siltumizolācijas, kas savā starpā ir savienota ar rieva-ierievis savienojumu. Standarta produkcija, kura sastāv no 2 segmentiem, pieejama ar ārējo siltumizolācijas diametru līdz 1000mm. Nestandarta izmēros siltumizolācijas čaulas tiek veidotas no vairākiem segmentiem. Siltumizolācija tiek izgatavota pēc klienta rasējumiem, tāda veidā nodrošinot maksimālu saderību ar pārējām projekta komponentēm.

Risinājuma produkti Ugunsreakcijas klaseIzmēriSiltumvadītspējas koeficientsSpiedes spriegumsStiepes stiprībaIlglaicīga ūdens absorbcija #
TENAPORS T
TENAPORS T
Ugunsreakcijas klase
Siltumvadītspējas koeficients
Spiedes spriegums
Stiepes stiprība
Steam resistances
Ilglaicīga ūdens absorbcija
Izolācijas biezums