Siltinātie sienu veidņi

Siltinātie sienu veidņi 150 150 TENAPORS

Siltinātie sienu veidņi

Sistēmas sastāvdaļas

Nesošo sienu veidņu sistēma sastāv no 1,2m platiem veidņiem, kuri var tikt izgatavoti ar dažādu izolācijas un putupolistirola biezumu un elementu garumu. Veidnis sastāv no speciāli veidota armatūras karkasa un tam no abām pusēm piestiprināta EPS materiāla.

Stiegrojums pilda 2 funkcijas – nodrošina nepieciešamo attālumu starp putupolistirola plāksnēm un kalpo, kā betona stiegrojums. Tas sastāv no 3 veida armatūras stiegrām:

 1. Vertikālās stiegras ar diametru 8, 10* vai 12*mm;
 2. Šķērsstiegras ar diametru 5mm;
 3. Diognālstiegras ar diametru 3mm.

Iekšējās izolācijas slānis ir 50mm, ārējās izolācijas slānis un betona slānis var tikt mainīts atkarībā no būvobjekta specifikācijas.

* 10mm un 12mm vertikālā stiegrojuma pieejamība un izgatavošanas laiks var atšķirties no standarta 8mm risinājuma.

 • Paliekošo veidņu sistēmas ir raksturīgas ar samazinātām darbaspēku izmaksām un pamatu ierīkošanas laiku. Dobeles panelis – S vienlaicīgi objektā aizstāj 3 dažādus risinājumus:

  1. Putupolitirola plāksnes kalpo, kā veidņi betona ieliešanai un nav nepieciešams nomāt papildus veidņus vai tos veidot no kokmateriāliem;
  2. Dobeles panelis savienojošais karkass pēc betona ieliešanas kalpo, kā vertikāli stiegrojošā armatūra un pie to montāžas ir nepieciešams ievietot tikai horizontālo armatūru;
  3. Putupolistirols kalpo kā siltumizolācija un nav jāveic papildus izolācijas uzstādīšana.

  Šo iemeslu dēļ ievērojami samazinās to darbu apjoms, kas ir jāveic objektā un līdz ar to arī pamatu izbūves darbi. Tā kā nav nepieciešama veidņu noma, tad pamatu izveide var notikt nesteidzoties un bez palielināta investīciju apjoma.

 • Sienu un pamatu veidņi – Dobeles Panelis S

  N.p.k Elementa apzīmējums Izolācijas biezums iekšpusē, mm Betona slāņa biezums, mm Izolācijas biezums ārpusē, mm Mērvienība
  1 S8-50/120/50 50 120 50 m2
  2 S8-50/120/100 50 120 100 m2
  3 S8-50/120/150 50 120 150 m2
  4 S8-50/150/50 50 150 50 m2
  5 S8-50/150/100 50 150 100 m2
  6 S8-50/150/150 50 150 150 m2
  7 S8-50/200/50 50 200 50 m2
  8 S8-50/200/100 50 200 100 m2
  9 S8-50/200/150 50 200 150 m2
  10 S8-50/250/50 50 250 50 m2
  11 S8-50/250/100 50 250 100 m2
  12 S8-50/250/150 50 250 150 m2
  13 S8-50/300/50 50 300 50 m2
  14 S8-50/300/100 50 300 100 m2
 • Parasti veidņus uzstāda uz iepriekš izbūvētiem pamatiem vai iepriekšējā stāva grīdas betona plātnes. Lai nodrošinātu sienu stingu sajūgumu ar pamatiem, pamatu pēda (plātne) atbilstoši plānam jāparedz vertikālo stiegru izlaidumus. Tos uzstāda pa pāriem, vai pamīšus ar retinātu soli ik pa 20-30 cm. Izlaisto stiegru diametram jābūt saskaņotam ar sienas veidņu stiegru diametru. Lai nodrošinātu sienas elementu ātru un precīzu montāžu, uz pamatu pēdas zem iekšējas vai abām EPS plāksnēm uzstāda sienas elementu montāžas vadulu – plānsienu U profilu (platums – 50mm).

 • Pēc pirmo divu sienas veidņu elementu uzstādīšanas montē balstgāžņus, kuri nodrošina:

  • fiksētu sienas elementu stāvokli un vertikalitāti;
  • sienas nekustīgumu betonēšanas laikā;
  • sienas elementu montāžas laika aizsargā tos no vēja slodzes.

  Lai pastiprinātu sienas veidņu elementu savstarpējo savienojumu, to savienojuma vietās papildus var piestiprināt nelielas, no koka vai metāla izgatavotas palīgdetaļas. Sienas veidņu elementu piesaistīšanai pie pamatu pēdas vai pamatiem lieto tērauda stiepli, savienojot no pamatiem vertikāli izvirzītās stiegras ar sienas elementu stiegrojuma karkasu. Ar stiepli savieno arī blakus esošo sienas elementu stiegru karkasus sienas elementu augšdaļā. Pēc pirmā balstgāžņa nostiprināšanas turpina nakamā sienas veidņu elementu uzstādīšanu un to nostiprināšanu ar balstgāžņiem. Sienas galus nostiprina izmantojot spriegošanas stiegrojumu, līdzīgi kā tas ir aprakstīts stūra mezglu gadījumos. Sienas galā pēc vajadzības var novietot papildus putupolistirola (EPS) loksni, vai izmantot tikai dēli.

 • Veicot sienas veidņu elementu montāžu, nepieciešams uzstādīt horizontālo stiegrojumu. Ø8 stiegras izvieto pa pāriem ar soli 800mm. Stiegrojumam jābūt visa sienas garumā. Stiegras novieto uz sienas EPS elementu stiegrojuma karkasa. Ja stiegru garums ir īsāks par spriegojamo sienas posma garumu, tad veido pārlaidumu. Horizontālo stiegrojumu sienu veidņu elementos ievieto vienlaikus ar to montāžu, t.i. uzstādot vairākus sienu elementus tajos ievieto ari stiegras, un, uzstādot jaunus sienu veidņu elementus, stiegras virza tālāk uz priekšu.

 • Betona masu sienas veidņos sāk iepildīt no brīvi izvelēta ēkas stūra un, vienmērīgi virzoties vienā virzienā (pulksteņa radītāja virzienā vai pretēji tam) pa sienas perimetru. Betona masu iepilda vairākos piegājienos pa 30-40 cm biezai kārtai. Betona masu vēlams pildīt veidnī ne tuvāk kā 60 cm attālumā no ēkas stūra.. Jāpievērš uzmanība, lai darbu laikā netiktu aplietas sienas elementu putupolistirola plātņu augšmalas. Tas ir iespējams nosegt ar kādu pārsegu, piemēram, polietilēna plēvi, audumu vai līmlenti. Pēc ieliešanas darbu biegām betonu ieteicams nevibrēt ar dziļumvibratoru. Tā vietā vēlams izmantot vienkāršākas metodes, uzsitot ar āmuru pa koka nūju vai armatūras stiegru, vai ari izmantot gumijas āmuru uzsitot pa koka starpliku uz polipropilēna uzgriežņiem – tā būs iespējams atbrīvoties no nevēlamiem gaisa burbuļiem betonā.

Risinājuma produkti Ugunsreakcijas klaseIzmēriSiltumvadītspējas koeficientsSpiedes spriegumsStiepes stiprībaIlglaicīga ūdens absorbcija #
DOBELES PANELIS S
DOBELES PANELIS S
Ugunsreakcijas klase
Siltumvadītspējas koeficients
Spiedes spriegums
Stiepes stiprība
Steam resistances
Ilglaicīga ūdens absorbcija
Izolācijas biezums