Cauruļvadi nepkurinātās telpās

Cauruļvadi nepkurinātās telpās 150 150 TENAPORS

Cauruļvadi nepkurinātās telpās

Nepieciešamība

Ēku apsaimniekošanā liela nozīme ir resursu efektīvai izmantošanai. Lielu daļu no mājsaimniecību energopatēriņa aizņem procesi, kuri ir saistīti ar apkures karstā ūdens sagatavošanu, ventilācijā izmantojamā gaisa uzsildi vai atdzesēšanu. Šo resursu nelietderīga izmantošana rodas tajos brīžos, kad tiek novērotas temperatūras svārstības to pārdales rezultātā. Energopatēriņš šajā brīdī rodas jo starp telpu un transportējamo vielu ir ievērojama temperatūras starpība un siltums sāk migrēt no karstākās vietas uz aukstāko. Šie procesi ir negatīvi ne tikai tāpēc, ka paaugstinās energoapgādes izmaksas, bet arī kā negatīvs blakusefekts var tikt novērots kondensāts, ievērojams iekārtas jaudas zudums un citi procesi.

Pielietojums

Vislielākie zudumi mājsaimniecībās ir sastopami neapkurinātos pagrabos, apkures telpās un vietās, kur cauruļvadi iziet ārpus ēkas robežām. Zudumu galvenais iemesls ir cauruļvadu materiāla zemā siltumpretestību, kuras rezultātā rodas siltuma plūsma, kas konvekcijas siltumvadīšanas procesu rezultātā nodod enerģiju no karstākās vietas uz aukstāko. Šo procesu ietekmē ir novērojami 2 gadījumi. Ja cauruļvadā iekšienē esošajai vielai ir zemāka temperatūra nekā telpā uz cauruļvada rodas kondensāts un temperatūra tajā palielinās. Savukārt, ja cauruļvada temperatūra ir augstāka par telpas rodas pretējs process un transportējamās vielas temperatūra krītas. Abus šos procesus var ierobežot uzstādot papildus siltumizolāciju uz cauruļvadu ārējās daļas.

  • Pie materiāl ekspluatācijas īpašību ievērošanas tā ekspluatācijas laiks var pārsniegt 50 gadus. Ir 2 galvenās lietas, kuras nepieciešams ievērot pirms montāžas darbu uzsākšanas. EPS materiāls ir organiskas izcelsmes un līdz ar to nav pieļaujama tā ilgstoša ekspluatācija temperatūrā, kas pārsniedz +80oC. Kā jebkuram citam organiskajam materiālam EPS pie paaugstinātas temperatūras paātrinās sadalīšanās procesi un tas var kļūt mīkstāks, pakāpeniski zaudējot formas noturību un citas tehniskās īpašības. Šī iemesla dēl putupolistirola izmantošana nav ieteicama apkures sistēmās, kurās siltumnesēja temperatūra pārsniedz +70oC. EPS izmantošana nav iespējama zem ilgstošas UV radiācijas, jeb tiešiem saules stariem. Gaismas ietekmē materiāls var sākt dzeltēt un lēnām sadalīties. Šādos gadījumos materiālu vēlams aizsargāt to pārklājot ar krāsu vai cita veida aizsargpārklājumu.

  • Cauruļvadu ražošanā visbiežāk izmanto dažādus metālus, kuru siltumvadītspēja ir robežās no 10 līdz 400 W/m*K savukārt putupolistirolam šie rādītāji ir daudz zemāki un ir robežās no 0,031 līdz 0,036 W/m*K. Izmantojot šādu materiālu ir siltuma zudumi pie vienāda biezuma ir aptuveni 1000 reizes mazāki. EPS un NEO EPS materiāli ir vieni no efektīvākajiem siltumizolātoriem, kurš tiek plaši pielietots būvindustrijā. Tā efektivitāti vēl vairāk paaugstina tā spēja neabsorbēt ūdeni, kas garantē izstrādājuma efektivitāti ilgtermiņā.

Risinājuma produkti Ugunsreakcijas klaseIzmēriSiltumvadītspējas koeficientsSpiedes spriegumsStiepes stiprībaIlglaicīga ūdens absorbcija #
TENAPORS T
TENAPORS T
Ugunsreakcijas klase
Siltumvadītspējas koeficients
Spiedes spriegums
Stiepes stiprība
Steam resistances
Ilglaicīga ūdens absorbcija
Izolācijas biezums