Kāpēc izvēlēties mūs?

  • Plašs izstrādājumu sortiments un biezuma intervāls, kas dod iespēju izvēlēties visefektīvāko siltumizolācijas risinājumu jebkuram paredzētajam pielietojumam
  • Iespēja izolēt fasādes paaugstinātas ugunsnoturības ēkām, izmantojot apstiprinātas siltumizolācijas sistēmas
  • Iespēja samazināt siltuma zudumus savienojumu vietās, izmantojot izstrādājumus ar pusspundes malu savienojumu
  • Vienmērīgi, ekspluatācijas laikā stabili izmēri, kas samazina siltumizolācijas izmaksas apmestām fasādēm
  • Ļoti viegli izstrādājumi – ērta montāža, nerada būtiskas slodzes uz ēkas konstrukciju
  • Iespēja īslaicīgi uzglabāt būvlaukumā bez aizsardzības no nokrišņiem
  • Ķīmiski noturīgi pret vājiem skābes, sārmu un sāļu ūdens šķīdumiem


Vide un ilgtspēja

Virzot SIA TENAPORS darbības politiku uz nepārtrauktu kvalitātes un klientu apmierinātības rādītāju uzlabošanu, apvienojot savā komandā labākos ražošanas nozares speciālistus, uzņēmums jau vairāk kā 20 gadus ir stabils, uzticams partneris saviem klientiem un piegādātājiem, vienlaicīgi nodrošinot uzņēmuma darbības atbilstību kvalitātes ISO 9001:2008 un vides ISO 14001:2004 standartiem atbilstošajās sfērās.

Uzņēmuma darbības pamatvirziens ir vērsts uz vides kvalitātes uzlabošanu, kā Latvijas, tā arī citu pasaules valstu tirgū piedāvājot energotaupošus būvizstrādājumus, kuru pielietošana nodrošina efektīvu enerģijas izmantošanu.

Visos uzņēmuma darbības posmos – gan slēdzot līgumus ar klientiem un piegādātājiem, gan arī jaunu produktu izstrādē, ražošanā, produktu piegādē klientiem, tiek ievērotas pastāvošās likumdošanas normas gan attiecībā uz vidi, gan arī ievērojot klientu īpašās prasības attiecībā uz produktu sertifikācijas procesiem.

Lai kontrolētu uzņēmuma iespējamo ietekmi uz vidi tiek uzskaitīti, izvērtēti un efektīvi izlietoti gan ražošanas nodrošināšanai nepieciešamie resursi, gan arī apsaimniekoti ražošanas darbības radītie atkritumi.

Darbinieku profesionalitātes celšanai un konkurētspējas palielināšanai, uzņēmums saviem darbiniekiem nodrošina regulāru apmācību biznesa vadības, vides, ekonomikas un finanšu jomā, kā arī procesu, tehnoloģiju un zinātnes sasniegumos un attīstībā.

Rūpējoties par iekšējās darba vides sakārtotību, darbinieku un apmeklētāju drošību un aizsardzību, uzņēmumā tiek ievērotas noteiktas prasības kārtības noteikumu, transporta, darbinieku un viesu reģistrācijai un kustībai teritorijā, kā arī tiek veikti pasākumi nepārtrauktai darba vides kvalitātes rādītāju identificēšanai un uzlabošanai.

Energoefektivitātes celšana un vides kvalitātes uzlabošana


Sertifikācija

SIA TENAPORS, lai palielinātu uzņēmuma ražotās produkcijas konkurētspēju Latvijas un pasaules valstu tirgos, ir sakārtojuši savas ražošanas un kvalitātes sistēmu atbilstoši visā pasaulē atzītajiem standartiem.

VIDES PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS SERTIFIKĀTS LVS EN ISO 14001:2015

LVS EN ISO 14001:2015

ENERGOPĀRVALDĪBAS SERTIFIKĀTS - ISO 50001

ISO 50001:2012 sertifikāts apliecina uzņēmuma darbības pastāvīgu atbilstību energoefektivitātes prasībām.

ARODVESELĪBAS UN DARBA DROŠĪBAS PĀRVALDĪBAS SERTIFIKĀTS - OHSAS 18001

OHSAS 18001 sertifikāts ir dokuments, kas apliecina, ka uzņēmumā ieviestā arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma atbilst starptautiskajā standartā OHSAS 18001 minētajām prasībām un noteikumiem.

KVALITĀTES VADĪBAS SERTIFIKĀTS - ISO 9001

Klientu kvalitatīva apkalpošana un atbilstība nepārtraukti pieaugošajām klientu prasībām attiecībā uz jaunākā aprīkojuma ražošanu ir galvenais virziens standarta ISO 9001:2015 prasību ievērošanā.

SIA TENAX (tirdzniecības preču zīme TENAPORS) ir dibināts Dobelē 1991. gadā Latvijā, un šodien ir lielākais siltumizolācijas materiālu ražotājs Baltijas valstīs.

Tenax logo
KONTAKTI

Telefons:

Fakss:

+371 637 243 71

Adrese:

Spodrības iela 1, Dobele, Latvija