Soojusisolatsiooni kestad

Soojusisolatsiooni kestad 150 150 TENAPORS


Soojusisolatsiooni kestad

Süsteemi komponendid

Korruste vahelagede ja katuse püsivormid on valmistatud EPS 100 vahtpolüstüreenist. Vormide laius on 0,6 m ja pikkus võib olla 2–12 m, omakorda kõrgus 180–320 mm. Vormi on integreeritud 3 läbivat vormi kõrgusega 112 mm. Kandevõime suurendamiseks ja viimistluskate kinnitamiseks vahtpolüstüreenist on paigutatud 2 U-kujulist metallprofiili, mille kõrgus on 120 mm. Vorme saab kasutada nii korrustevaheliste vormidena kui ka katusekatte betoneerimiseks kaldega kuni 20°.

Koha ettevalmistamine

Enne korrustevahelise vahelae ja katuse püsivormide paigaldamist tuleb ette valmistada ajutised teleskoopilised vardad ja talad. Esimest tugitala tuleb asetada otse tugiseina äärde. Tugitala laius peab olema vähemalt 100 mm. Tugitalad monteeritakse risti vahelagede elementides integreeritud perforeeritud tsingitud profiilide suhtes. Maksimaalne ajutiste tugede vaheline kaugus on 1,5 m. Toed on valmistatud puidust või metallist.

Vormide paigutamine

Vahtpolüstüreeni vahelagede vormide paigaldamine on väga lihtne ja seda saab teha üks või kaks töölist. Töid alustatakse hoone otsaseinast. Omavahel vahelagede valuvormi elemendid on ühendatud soonühendusega. Et vältida betoonimise ajal betooni massi sattumist elementide kanalitesse, enne elementide paigaldamist kanaliavad suletakse (topitakse kinni) spetsiaalsete vahtpolüstüreenist korkidega, mis tarnitakse koos vahelagede vormide elementidega.

  • Kui valuvormide elemente paigaldatakse seintele, mis ei ole rajatud kasutades süsteemi Dobele paneel, kogu perimeetril paigaldatakse valuvormide raketisi. Raketiste kõrgus peab olema võrdne vahelae üldpaksusega – vahelae vormide elemendi kõrgus (180-320 mm) + betoonkihi paksus vahelae vormide elementide kohal (40-70 mm). Kui seintele ei ole ettenähtud täiendav soojustus, siis raketise vastu moodustatakse polüstüreeni soojusisolatsiooni kiht. Perimeetril moodustatakse armeeritud vöö 4 sarrusest 10 mm läbimõõduga. Sarruseid seotakse kokku 5 mm või 6 mm läbimõõduga sidemetega, sammuga 25-30 cm. Betoonivöö minimaalne laius on 12 cm.

  • Kui vormi elemendid on paigaldatud, tehakse raketise ribide armeerimist. Iga ribi moodustab armatuuri karkassi, mis koosneb neljast sarrusest ja sidemest. Kaks ülemist sarrust võivad olla läbimõõduga 8 või 10 mm, kuid alumise sarruse läbimõõtu arvutatakse sõltuvalt konstruktsiooni pikkusest, koormusest, betooni margist jt. teguritest. Kõik sarrused seotakse 5 mm või 6 mm läbimõõduga sidemetega. Vahemaa üksteise vahel arvutatakse järgmiselt: 1/4 iga ribi serva sidemest asetatakse kaugusele, mis on võrdne – ribi kõrgus jagada kahega; ribi ülejäänud osa (keskmised) sidemed tuleb korrata sammuga 25-30 cm. Kogu tasapinnale asetatakse lisaks 5 või 6 mm armeerimisvõrk, mille võrgusilma suurus ei ületa 200×200 mm.

  • Kui vahelagedes avade suurus ei ületa 255 mm, siis enne betoneerimist seda rajatakse valuvormides integreeritud profiilide vahele. Kui ava on suurem, tuleb selle ümber paigaldada lisasarrustega raketisvormid lisasarrustega, mille kogust ja läbimõõtu saadakse arvutuste teel. Enne betoneerimist rajatakse ka sidekäike.

  • Pärast seda, kui on loodud valuvormide süsteem ja vajalik armatuur ning rajatud vajalikud raketisvormid, järgneb vahelae betoneerimine. Betoneerimist alustatakse ühest nurgast ja teostatakse kogu tasapinnal. Kui järgmine korrus ehitatakse Dobele paneeli abil, siis tuleb veel pehmesse betooni rajada väljuv armatuur ettenähtud seinte kohale. Betoon tuleb vibreerida vibrolati või vibrosõrmega.

Solution products TuletundlikkusMõõdudSoojusjuhtivuse koefitsientSurvetõmbe koormusTõmbetugevusPikaajaline veeimavus #
DOBELES PANELIS P
DOBELES PANELIS P
Mõõdud
Tuletundlikkus
Soojusjuhtivuse koefitsient
Survetõmbe koormus
Tõmbetugevus
Steam resistances
Pikaajaline veeimavus
Isolatsiooni paksus