Magistraalaed torujuhtmestikud

Magistraalaed torujuhtmestikud 150 150 TENAPORS

Magistraalaed torujuhtmestikud

Põhjendus

Magistraaltorustikud, mis tagavad insener-tehniliste süsteemide toimimist keskkütte-, veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemides, kalduvad olema laialdase torustikuga. Just need süsteemid omavad kõige pikemat trassi ning suurimaid mõõtmeid ja soojuskaod neist võivad kaasa tuua energiatarbimise märkimisväärse suurenemise. Osa olemasolevast torustiku isolatsioonist ilmastiku mõjul on lagunenud ja ei täida oma funktsioone. Vahtpolüstüreen sobib otseselt ilmastikutiku mõju all olevate või maa-alustele torujuhtmete lahendustele, kuna see võib tagada pikaajalise veekindluse.

  • Maapealsed torustikusüsteemid on allutatud kahele erinevale toimele: suvel päikese mõjul need kuumenevad, omakorda talvel võivad nad siiski langeda drastilisele temperatuurile. Seetõttu on oluline kasutada soojusisolatsioonimaterjali, mis on võimeline töötama mitmesugustes temperatuurides. Lisaks peab materjal taluma sademete pikaajalist mõju, imama võimalikult vähe vett ja olema külmakindel, kuna veel külmudes, isolatsioonimaterjalis võib tekitada praod, mis toovad kaasa suurema veekoguse imamise ja lõppkokkuvõttes lõpetab materjal oma funktsioonide täitmist. Vahtpolüstüreen vastab kõigile nõuetele ja on võimeline, järgides kasutustingimusi, säilitama energiatõhusust 50 aastat ja kauem. Pikaajalises perspektiivis vahtpolüstüreeni vastupidavuseks seda tuleb kaitsta ebasoodsa UV-kiirguse mõjude eest, mille tulemusena võib materjal laguneda. Kate võib olla valmistatud vee põhjal valmistatud kattega.

  • Maa-alused torustikud asuvad teatavas sügavuses ja neile valdavalt avaldab mõju enam-vähem püsiv temperatuur, mis aastaringselt harva ületab + 10°C. Kui torustik asub sügavuses, et sellel talvel külmumine pole võimalik, selliseid külmavee- ja kanalisatsioonitorustikele soojustamine ei ole vajalik, kuid seda on vaja kuumavee- või küttevee magistraalsüsteemidel. Võib esineda juhtumeid, kus mingil tehnilisel põhjusel ei ole võimalik torustikke nõutud sügavusele ehitada ja võib esineda külmumise oht. Sellistes olukordades on vaja paigaldada täiendav soojusisolatsioon. Kõigil neil juhtudel on isolatsioonimaterjali valimisel vaja arvestada 2 olulist näitajat – pikaajalisele koormusele vastupidavust ja vastupidavust pikaajalisele vee mõjule. Vahtpolüstüreenist kestad on valmistatud tugevast materjalist, mis pikaajaliselt suudab hoida kuni umbes 2700 kg koormust 1 m2 kohta ja enamikul juhtudel on selline kandevõime täiesti piisav. Uuringud on näidanud, et EPS materjal pinnases olles, harva imab üle 1% niiskust oma mahust ja selline veemaht ei mõjuta oluliselt selle termilisi omadusi.

Solution products TuletundlikkusMõõdudSoojusjuhtivuse koefitsientSurvetõmbe koormusTõmbetugevusPikaajaline veeimavus #
TENAPORS T
TENAPORS T
Tuletundlikkus
Soojusjuhtivuse koefitsient
Survetõmbe koormus
Tõmbetugevus
Steam resistances
Pikaajaline veeimavus
Isolatsiooni paksus