Miks meid valida?

  • Lai tootevalik ja paksusvahemik, mis võimaldab valida kõige tõhusama soojustuslahenduse iga kasutusotstarbe jaoks.
  • Võimalus soojustada kõrgendatud tulekindlusega hoonete fassaade, kasutades heaks kiidetud soojustussüsteeme.
  • Võimalus vähendada soojuskadusid ühenduskohtades, kasutades poolpunnühendusega tooteid.
  • Ühesugused ja kasutamise käigus püsivad mõõtmed, mis vähendavad krohvitud fassaadide soojustamise kulusid.
  • Väga kerged tooted – mugav paigaldada, ei teki olulist koormust hoone konstruktsioonile.
  • Võimalus lühikest aega ehitusplatsil säilitada ilma sademete eest kaitsmata.
  • Keemiliselt vastupidavad lahjade hapete, leeliste ja soolade vesilahuste suhtes.


Keskkond ja jätkusuutlikkus

Võttes TENAPORS tegevuse sihiks kvaliteedi ja klientide rahulolu pideva suurenemise ja liites oma meeskonnaga parimaid tootmisvaldkonna spetsialiste, on ettevõte juba üle 20 aasta olnud stabiilne ja usaldusväärne partner oma klientidele ja tarnijatele, tagades samal ajal ettevõtte tegevuse arengu vastavuse kvaliteedi- (ISO 9001:2015) ja keskkonnastandarditele (ISO 14001:2015).

Ettevõtte põhitegevussuund on keskkonna kvaliteedi parandamine, pakkudes Läti ja teiste riikide turul energiat säästvaid ehitustooteid, mille kasutamine tagab tõhusa energiakasutuse.

Ettevõtte tegevuse kõikides etappides – nii klientide ja tarnijatega lepinguid sõlmides, uusi tooteid arendades, tootes kui ka tooteid klientidele tarnides – järgitakse nii kehtivaid keskkonnaalaseid õigusnorme kui ka kliendi erinõudeid toodete sertifitseerimisprotsessi kohta.

Selleks, et kontrollida ettevõtte võimalikku mõju keskkonnale, arvestatakse, hinnatakse ja kasutatakse tõhusalt nii tootmiseks vajalikke ressursse kui ka käideldakse tootmisel tekkinud jäätmeid.

Töötajate professionaalsuse edendamiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks pakub ettevõte oma töötajatele regulaarset koolitust ärijuhtimise, keskkonna, majanduse ja rahanduse, samuti tootmisprotsesside, tehnoloogia ning teadusuuringute ja arendustegevuse valdkonnas.

Hoolitsedes sisemise töökeskkonna korrastatuse, töötajate ja külastajate turvalisuse ja kaitse eest, järgitakse ettevõttes kindlaks määratud sõidukite, töötajate ja külaliste registreerimise ja territooriumil liikumise nõudeid, samuti rakendatakse meetmeid töökeskkonna kvaliteedi näitajate pidevaks tuvastamiseks ja parandamiseks.

ilgtspeja_EE

Sertifikaadid

TENAPORS on selleks, et suurendada ettevõtte valmistatud toodangu konkurentsivõimet Läti ja teiste riikide turgudel, kehtestanud oma tootmis- ja kvaliteedisüsteemi vastavalt kogu maailmas tunnustatud standarditele.

Environmental Management Certificate LVS EN ISO 14001: 2015

Environmental Management Certificate LVS EN ISO 14001: 2015

Energy Management Certificate LVS EN ISO 50001

Energy Management Certificate LVS EN ISO 50001

Occupational Health & Safety Certificate OHSAS 18001

Occupational Health & Safety Certificate OHSAS 18001

Quality Management Certificate - ISO 9001:2015

Quality Management Certificate – ISO 9001:2015

SIA TENAX (kaubamärk TENAPORS) on asutatud 1991. aastal Lätis Dobeles ning on praeguse seisuga Baltimaade suurim sandwich-paneelide ja soojusisolatsioonimaterjalide tootja.

Tenax logo
KONTAKTANDMED

Faks.:

+371 637 243 71

Aadress:

Spodrības iela 1, Dobele,
Dobele piirkond, LV-3701, Läti