CFLA projekts Nr. 4.1.1.0/20/A/047 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA “Tenapors” ražotnē”

CFLA projekts Nr. 4.1.1.0/20/A/047 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA “Tenapors” ražotnē” 716 148 TENAPORS

01.04.2022

2021.gada 23. jūlijā starp SIA “TENAPORS” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgts līgums par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta Nr. 4.1.1.0/20/A/047 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi SIA “Tenapors” ražotnē” īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu ražošanas procesā, nomainot vairākas esošās ražošanas iekārtas pret energoefektīvākam ražošanas iekārtam.

Projekta galvenā darbība ir energoefektīvāku ražošanas iekārtu un ražošanas procesu nodrošinošo blakusprocesu iekārtu iegāde, lai aizstātu esošās ražošanas tehnoloģiskās iekārtas un ražošanas tehnoloģisko procesu nodrošinošo blakusprocesu iekārtas. Šī darbība ietver Ražošanas iekārtu nomaiņu.

Projekta īstenošanas rezultātā plānotais enerģijas ietaupījums ir 20,92% jeb 1177,654 MWh gadā.

Projekta kopējās izmaksas ir 935 214.00 EUR, attiecināmās izmaksas – 424 765.41 EUR. Kopējais Kohēzijas fonda finansējumā apjoms – 233 620.97 EUR.

Projekta darbības plānots īstenot 14 mēnešu laikā no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas brīža.

Šobrīd projekta īstenošanas ietvaros ir piegādāta un uzstādīta gaisa kompresora iekārta. Citas iekārtas – blokformas iekārtas piegāde un uzstādīšana sagaidāma 2022. gada vasarā.