Pētījuma : SIA “TENAPORS” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pētījuma : SIA “TENAPORS” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 716 148 TENAPORS

2022. gada 10.marts

Pētījuma “Uzputota putu polistirola (EPS) izstrādājumi no būvniecības un iepakojuma atkritumiem” 12. ceturksnī pētīta putupolistirola vienas frakcijas regranulāta tehnoloģijas ietekme uz formētiem heterogēniem putupolistirola izstrādājumiem