Pētījuma : SIA “TENAPORS” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Pētījuma : SIA “TENAPORS” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 716 148 TENAPORS

2022. gada 19.jūlijs

Pētījuma “Uzputota putu polistirola (EPS) izstrādājumi no būvniecības un iepakojuma atkritumiem” 13. ceturksnī pētīta būvniecības procesā radušiem putupolistirola atkritumiem, iespējamību to šķirot un putupolistrirola homogenizēšanas tehnoloģiju.

Pētījums “Uzputota putu polistirola (EPS) izstrādājumi no būvniecības un iepakojuma atkritumiem: ir pabeigts. Iegūtas zināšanas par putupolistirola smalcināšanas tehnoloģijām, un izmantojot efektīvu putupolistirola smalcināšanas metodi, iespējams ievērojami palielināt pievietot polistirola atgriezumu izmantošanu vairākās tehnoloģijās.