Pētījuma “Uzputota putu polistirola (EPS) izstrādājumi no būvniecības un iepakojuma atkritumiem” 1. ceturkšņa rezultāti

Pētījuma “Uzputota putu polistirola (EPS) izstrādājumi no būvniecības un iepakojuma atkritumiem” 1. ceturkšņa rezultāti 716 148 TENAPORS

17.06.2019.

SIA “TENAPORS” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Pētījuma “Uzputota putu polistirola (EPS) izstrādājumi no būvniecības un iepakojuma atkritumiem” 1. ceturksnī pētītas birstošu EPS izolācijas izstrādājumu fizikālās īpašības.