Pētījums “Uzputota putu polistirola (EPS) izstrādājumi no būvniecības un iepakojuma atkritumiem”

Pētījums “Uzputota putu polistirola (EPS) izstrādājumi no būvniecības un iepakojuma atkritumiem” 716 148 TENAPORS

01.03.2019.

SIA “TENAPORS” sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem īsteno projektu Nr. 1.2.1.1/18/A/007 “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs”, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Projekts aptver trīs pētniecības virzienus:

  • Viedie materiāli – maina savas īpašības atkarībā no ārējās vides stimuliem. Šeit ietilpst viedie materiāli un pārklājumi, kā arī nanomateriāli un nanotehnoloģijas. Viedo materiālu pielietojums ir plašs un sedz vairākas ekonomikas nozares.
  • Biotehnoloģija – bioloģijas un tehnikas nozare, kas izmanto dabiskās bioloģiskās sistēmas (piemēram, mikroorganismus), lai ražotu bioloģiski nozīmīgas vielas. Šajā virzienā tiek plaši izmantoti fermentācijas procesi un dzīvi organismi. Viena no svarīgām jomām ir biodegvielas un bioenerģijas ražošana, kas ir saistīta ar atjaunojamo energoresursu tēmu.
  • Vides virziens ietver jomas, kas saskaras ar vides piesārņojuma samazināšanu un ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Projekta mērķis ir atbalstīt pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projektu īsteno laikā no 2019.gada 1.marta līdz 2021.gada 31. decembrim.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam “Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs” ir 4’708’111,50 EUR.

Šī projekta ietvaros SIA TENAPORS veiks pētījumu “Uzputota putu polistirola (EPS) izstrādājumi no būvniecības un iepakojuma atkritumiem”. Tiks pētītas iespējas ražot EPS izstrādājumus no EPS iepakojuma materiālu un būvizstrādājumu reciklāta.