TENAPORS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLI

Kāpēc būvnieki, tirgotāji, pasūtītāji izvēlas mūs

ENERGOEFEKTIVITĀTES CELŠANA

Ieviešot pasākumus efektivitātes paaugstināšanai, ir iespējams būtiski samazināt fosilo energoresursu patēriņu un slodzi uz vidi, klimata izmaiņām un gaisa kvalitāti.

VIDES KVALITĀTES UZLABOŠANA

Uzņēmums strādā pie tā, lai ne tikai ražošanas procesos nelabvēlīgi neietekmētu vidi, bet aktīvi iesaistās kvalitātes kontrolē un uzlabošanā.

NEPĀRTRAUKTA ATTĪSTĪBA

Palielinoties pieprasījumam pēc augstākā līmeņa kvalitātes un produktu efektivitātes, nepārtraukta attīstība un augsta konkurētspēja ir uzņēmuma pamatiezīme.

AUGSTI KVALITĀTES STANDARTI

Pilnībai nav robežu - tiecamies pēc augstiem kvalitātes standartiem un uzņemamies atbildību par mūsu piedāvātajiem produktiem.

Jaunumi

B/N Kurši būves dienas

Piedalāmies B/N Kurši būves dienās un aicinām jūs uz tikšanos ar TENAPORS zinošajiem speciālistiem, lai iegūtu atbildes uz jums interesējošiem jautājumiem par mūsu materiāliem. Daugavpils 28.05. Rīga 11.06. Uz tikšanos!

Nordbygg 2016

Izstāde Zviedrijā, Stokholmā - Nordbygg 2016 no 05.-08.aprīlim - stends C01:63

Energoefektivitāte

Šobrīd viens no būtiskākajiem jautājumiem būvniecības nozarē ir ēku energoefektivitātes uzlabošana, veicinot kvalitatīvu ēku būvniecību un renovāciju. Ēkas renovācija, ja to veic profesionāli - izmantojot atbilstošus materiālus, paaugstina komfortu telpās, samazina ēkas uzturēšanas izmaksas kā arī uzlabo ēkas vizuālo izskatu.