TENAX PANEL

TENAX PANEL 150 150 TENAPORS

Izmaiņas grupā

Jaunu biznesa virzienu attīstīšana un straujā attīstība uzņēmumā, rosinājusi pārmaiņas TENAX organizācijā –  jaunu zīmolu izveidei un uzņēmuma juridiskās struktūas maiņai. Ar 2019. gada __. _____ autonomi darbosies uzņēmumi TENAPORS un TENAX PANEL. Zīmoli ir labi atpazīstami, katrs savā, segmentā un tirgos, tapēc ir pieņemts lēmums, ka tie turpina savu izaugsmi nospraužot vēl augstākus mērķus.

TENAX GRUPA laika gaitā ir dinamiski attīstījusies līdz vadošajam būvmateriālu ražotājam Baltijas valstīs un šobrīd ir pieprasītākais siltumizolācijas ražotājs Baltijā, kur ar siltuma izolāciju nodrošina vairāk kā 15% no visas Baltijas tirgus. Uzņēmums ir konsekventi attīstījis savus resursus un kompetences, lai sasniegtu izvirzītos mērķus un stiprinātu pozīcijas tirgū.

Jaunas rūpnīcas iegāde Valmierā un divu jaunu meitasuzņēmumu izveide, vairāku nozīmīgu līgumu noslēgšana ar starptautiskiem klientiem — tas viss ļauj pamatoti apgalvot, ka TENAX GRUPA iet uz mērķi – kļūt par par vienu vadošajiem būvmateriālu ražotājiem Ziemeļeiropā.

Līdz ar nosaukumu maiņu, mainīsies arī paša uzņēmuma darba organizācija un turpmākā attīstība.

Stratēģiskās pārmaiņas Tenax Grupā ar 2019.gada Janvāri atspoguļosies uzņēmumu pamatdokumentos LR Uzņēmumu reģistrā.

Abas kompānijas paliek TENAX grupā, abām kompānijām gan kontaktpersonas, gan juridiskās (Spodrības ielā 1, Dobelē, Dobeles nov., LV-3701, Latvijā un faktiskās adreses saglabāsies nemainīti.